Miscellanea

Ihmisen jalkojen lihakset. Valokuvia, joissa on kuvaus, anatomia, yksityiskohtainen kaavio taivuttajista ja ojentajaista

click fraud protection

Sisältö

 1. Jalkojen lihasten rakenteen ominaisuudet
 2. Jalkalihasten erottaminen
 3. Jalkojen koukistus- ja ojentajalihakset
 4. Lantion lihakset
 5. Eturyhmä
 6. Taka-ulkoryhmä
 7. Reiden lihakset
 8. Eturyhmä
 9. Mediallinen ryhmä
 10. Takaosan lihasryhmä
 11. Pohjelihakset
 12. Eturyhmä
 13. Lateraalinen ryhmä
 14. Takaryhmä
 15. Jalkojen lihakset
 16. Takaryhmä
 17. Mediallinen ryhmä
 18. Lateraalinen ryhmä
 19. Keskiryhmä
 20. Videoita jalkojen lihaksista

Lihasten osuus on noin 50 % ihmisen painosta. Lihas jalat - laajimmat, erilaisia ​​ja lukuisia tällaisia ​​kuituja. Anatomisessa kartastossa voit nähdä värikuvia, joissa on yksityiskohtainen kuvaus alaraajojen lihasryhmien rakenteesta, biomekaanisista ominaisuuksista ja sijainnista.

Jalkojen lihasten rakenteen ominaisuudet

Joustavat, tiheät ja kestävät kuidut ottavat koko kehon kuormituksen, tarjoavat liikkuvuutta kävellessä, juostessa, hyppääessä. Jalkojen lihasryhmien toiminnallinen tarkoitus heijastuu lihasten anatomisen rakenteen ominaisuuksiin.

Jokainen tämän tyyppinen orgaaninen kudos on kiinnittynyt jänteisiin, jotka ankkuroivat luuston rakenteisiin tai pieniin luumuodostelmiin. Alaraajojen lihasten rakenteelliset ominaisuudet määräävät lisääntyneen kestävyyden, kestävyyden mekaaniselle rasitukselle.

insta story viewer

Henkilön jalkojen lihakset kuvauksessa näkyvät usein osiossa. Tämän avulla voit tutkia lihaskuitujen sisäistä rakennetta. Alaraajojen lihasten anatomisen rakenteen tärkeä piirre on parempi kehitys verrattuna useimpien muiden kehon osien lihaksiin.Ihmisen jalkojen lihakset. Valokuva kuvauksella, anatomialla, kaaviolla

Evoluutioteoriassa tällainen rakenne johtuu tarpeesta olla jatkuvasti pystyasennossa. Fyysisen toiminnan aikana jalkojen lihakset kuluttavat suuren määrän energiaresursseja. Alaraajojen hyvin kehittynyt lihaksisto vähentää hauraamman ja epämuodostuvamman selkärangan kuormitusta.

Jalkalihasten erottaminen

Tällaiset orgaanisten kuitujen ryhmät luokitellaan niiden sijainnin, toiminnallisen tarkoituksen ja biomekaanisten ominaisuuksien mukaan.

Jalkalihasten vyöhykejakauman mukaan ne jaetaan seuraaviin ryhmiin:

 • Lantion vyö. Tällaiset lihakset eivät kuulu alaraajojen anatomiaan, mutta ne ovat kiinnittyneet reisiluun lihaksistoon ja liikkuessaan toimivat sen kanssa. Lantionvyön kompleksi sijaitsee pääasiassa vartalon takaosassa.
 • Reiden lihakset. Nämä lihakset määräävät jalkojen muodon. Lonkkaryhmät ovat peräisin lantion nivelestä ja ulottuvat polviniveleen.
 • Shin lihakset. Ei suurimmat, mutta erittäin kestävät lihakset. Ne ulottuvat polven ja jalkaterän väliselle alueelle ja tarjoavat näillä alueilla sijaitsevien kuitujen anatomisen yhteenliittämisen. Sääreen lihakset on jaettu etu-, mediaal- ja sisäryhmiin.
 • Jalkojen lihakset. Ne suorittavat tukitoiminnon varmistaen kehon vakauden pystyasennossa.
 • Sormien pienet lihakset. He ovat vastuussa näiden jalan osien liikkuvuudesta ja niiden siirtymisestä sagitaalitasossa. Tällaisilla lihaksilla on tärkeä rooli vakaan kehon asennon ylläpitämisessä. Sisältyy rakenteellisesti jalan lihaskomplekseihin.

Ihmisen jalkojen lihakset. Valokuva kuvauksella, anatomialla, kaaviollaAlavartalo on evoluutionaalisesti sopeutunut raskaisiin kuormituksiin ja voimakkaaseen mekaaniseen paineeseen. Pohja- ja pohjelihaksilla, jotka ovat osa nilkan anatomista rakennetta, on keskeinen rooli yleisessä elämässä. Tällaiset lihakset ovat voimakkaita pumppuja, jotka osallistuvat systeemiseen verenkiertoon. Jokaisella esitetyllä lihasryhmällä on oma luokitus.

Jalkojen koukistus- ja ojentajalihakset

Anatomisen sijainnin mukaan ne on jaettu pinnallisiin ja syviin. Molemmat ryhmät osallistuvat lonkkavyöhykkeen, polven ja nilkan nivelrakenteiden taivutus- / ojennusliikkeisiin. Tällaisen toiminnallisen tarkoituksen jalkalihakset on esitetty taulukossa.

Lihas Biomekaaniset ominaisuudet
Lanne-suoliluun Taitettu 3 toiminnallisella osalla. Se ei sisälly alaraajojen rakenteeseen, mutta osallistuu jalkojen taivutus-ojennustoimintaan. Johtaa vartaloon ja laskee lonkkanivelen. Kiinteänä se tarjoaa ennalta määrätyn kaltevuuskulman selkärangan ja lantion nivelelle. Kiristää lannefaskiaa.
Räätälöidä Kehon pisin lihas. Vastaa lantion liikkeistä, taipumisesta ja säären pronaatiosta.
Fascia lata kiristin Se ulottuu etusuolen yläosasta ja kulkee faskian levyjen välissä, joihin se on kiinnitetty. Lihasjännettä kutsutaan sääri- suoliluun alueeksi. Osallistuu lonkkanivelen taivutukseen / ojentamiseen, abduktioon ja pronaatioon.
Kampa Kulkee reiden etuosaa pitkin. Edistää alaselän kallistumista eteenpäin pitäen jalat kohtisuorassa tukipintaan nähden.
Suora reisiluun Toimii nelipäisen reisilihaksen päänä. Se osallistuu lonkan taivutukseen / ojentamiseen.
Lyhennetty sormen koukistaja Kiinnittyy jalan keskiakselin lihaksiin. Vahvistaa anatomisen tason kaaria ja osallistuu sormen liikkeisiin.

Ihmisen jalan lihakset (kuva kuvauksella osoittaa anatomisen sijainnin ja antaa sinun tutkia tyyppiä jänteitä ympäröivät kuidut), jotka vastaavat raajan taipumisesta ja pidentymisestä, ovat lisääntyneet joustavuus.

Lantion lihakset

Tätä ryhmää on tapana kutsua pakarakudoksiksi, jotka eivät rakenteellisesti kuulu jalkojen tuki- ja liikuntaelimistöön. Lantiovyö on kiinnitetty risti-lantion selkärangaan.

Ei ole lihasryhmiä, jotka liikuttavat tätä niveltä. Lantion vyön lihakset ovat vastuussa alaraajan reisiluun alueen liikkuvuudesta, mikä mahdollistaa sen katsomisen jalkojen lihaksiin.

Eturyhmä

Tarjoaa mekaanisen suojan sisäelimille. Kehon lantion alueen etulihasryhmä kulkee neurovaskulaarista plexusta pitkin. Ryhmän häpyvaltimon haara ruokkii nivusia.Ihmisen jalkojen lihakset. Valokuva kuvauksella, anatomialla, kaaviolla

Alueen etulihakset liittyvät suuren reisiluun proksimaalisen epifyysin suuren ulkoneman alaosaan. Ryhmä koostuu ristiselän ja lantion lihaksista.

Taka-ulkoryhmä

Osallistuu lonkkanivelen sieppaukseen. Taka-ulkoinen lihasryhmä alkaa kohdasta, jossa lantion luun sivupinta kohtaa suoliluun hermoprosessin ja sulkukalvon tason.

Jälkimmäinen on ohut sidekudoslevy, joka peittää luuston rakenteen anatomisen aukon. Taka-ulkoinen lihasryhmä on kiinnitetty reisiluun pyöreään päähän.

Taka-ulkoinen ryhmä sisältää seuraavat lihakset:

 • suuri pakaralihas;
 • keskimmäinen lanne;
 • pieni reisiluun;
 • sisäinen lukitus;
 • kojelaudan kiristin;
 • päärynän muotoinen;
 • ylempi ja alempi kaksoset;
 • ulkoinen lukko.

Tähän ryhmään kuuluvia sakraalitasoa, pyöreän lihaksikkaan pään kuoppaa ja reisiluun epikondyyliä pidetään alaraajan haavoittuvimpana rakenneosina. He ovat alttiimpia loukkaantumiselle. Taka-ulompi ryhmä on vastuussa alaselän kallistuksesta, vartalon vakauttamisesta pystyasennossa ja anatomisesti oikean rakenteen ylläpitämisestä.

Reiden lihakset

Polvi- ja lonkkanivelten koordinointia suoritetaan. Reiden lihasryhmillä on suurin ominaispaino alaraajoissa, merkittävä pituus ja merkittävät vahvuusindikaattorit.

Tällaiset lihakset ovat helpoimmin alttiita kehitykselle ja hypertrofialle urheiluharjoituksissa. Reisilihakset havaitsevat suurimman osan kuormituksesta kävellessä, nostaessaan painoja ja fyysisiä ponnistuksia.

Tällä alueella kulkeva suuri valtimo syöttää koko jalkaa, ja sähkökemiallisia impulsseja johtavat kanavat hermottavat raajan aivan sormiin. Lihasryhmästä lähtevät suonet estävät imusolmukkeen ja veren pysähtymistä ja varmistavat lukuisten nivelrakenteiden toiminnan.

Eturyhmä

Koostuu räätälöidyistä lihaksista ja nelipäisestä lihasta. Reiden eturyhmän elastiset kuidut on liitetty suoliluun luuston muodostuksen tason yläosaan ja alaosa polviniveleen säärilihaksen liitoskohdassa.Ihmisen jalkojen lihakset. Valokuva kuvauksella, anatomialla, kaaviolla

Sartorius-lihas on vastuussa raajan molempien suurten nivelten taipumisesta. Se pyörittää säären sisäänpäin ja reisiluun niveltä ulospäin. Nelipäälihas on vastuussa jalkojen voimasta, polven taivutuksesta.

Ihmisen jalan lihas, jota kutsutaan nelipääksi, kattaa koko reisiluun alueen etupinnan. Kuvauskuvassa sen osittainen leviäminen sivutasolle on havaittavissa, alaraajan suurimman lihaksen tärkeimmät toiminnalliset ominaisuudet on hahmoteltu.

Tällaisten lihasten tärkein anatominen merkitys on vetää reisiä vartaloon urheiluharjoituksia tehtäessä, pyörittää niveltä ja välittää kineettistä energiaa kehoon hyppääessä.

Mediaalisen ryhmän lihakset sijaitsevat istuimen yläpuolella, ja runko hermottaa vyöhykettä. Ne kulkevat lähellä häpyluurankoa ja peittävät anatomisen tukkeuman.

Mediaalisen lihasryhmän kokoonpano:

 • kampa, kiinnitetty reisiluun proksimaaliseen pintaan ja vastaa jalan taivutuksesta tietyssä kulmassa vartaloon nähden;
 • ohut, häpysimman alaosan vieressä (siirtymäyhteys luumuodostelmien välillä) ja osallistuu polven motoriseen toimintaan;
 • pitkä adduktori, joka alkaa reisiluun mediaalisesta tasosta ja jolla on apurooli nivelen pyörimisessä;
 • lyhyt adduktori, joka ulottuu luurangon häpysegmentin alemmasta haarasta ja osallistuu raajan pyörimiseen;
 • iso adductor - kiinnitetty istuintuberkkeliin.

Mediaaliset lihakset kulkevat reiden nivelrakenteen kampalinjaa pitkin. Tärkeimmät toiminnalliset tehtävät ovat nivelen sieppaus takatasossa ja pyöritys samaan suuntaan.

Takaosan lihasryhmä

Koostuu semitendinosus-, semimembranosus- ja polvitaipeenlihaksista. Tätä ryhmää on tapana kutsua itsenäisesti toimivaksi hauislihakseksi, jolla on merkittäviä voimavaroja.

Ihmisen jalkojen lihakset. Valokuva kuvauksella, anatomialla, kaaviolla

Tällaisen reiden pinnan lihakset ulottuvat istuinalueen tuberkkelista. Se ulottuu pienempään ja sääriluun luun rakenteisiin. Lähellä sivureunaa se muodostaa hilseilevän rakenteen, jonka pinta on pakaralihakset.

Lihaskompleksi on kiinnitetty luuston rakenteen sääriluun alueisiin jännekuitujen avulla. Tällaisten lihasten toiminnallinen tarkoitus on tarjota lonkkanivelen ja nilkan liikkuvuutta.

Sääriluupunokset ovat vastuussa lihasryhmän hermotuksesta. Se ruokkii keskivaltimon lihaksia, joka taipuu reisiluun ympärille. Taivutettaessa takaosan edustajat kääntävät niveltä sisäänpäin.

Pohjelihakset

Alaraajan osa sisältää luunvälisen kalvon, joka koostuu rusto- ja sidekudoksesta. Anatominen muotoilu ulottuu kantapäähän. Alaraajojen lihakset ovat vähemmän kehittyneitä kuin reisilihakset.

Erityisten urheilukompleksien avulla voit vahvistaa lihaksia. Sääressä on monia pieniä lihaksia ja useita suuria lihaksia. He ovat vastuussa kaikkien jalkojen nivelten liikkuvuudesta lonkkaa lukuun ottamatta.

Suuri määrä jännekuituja ja sidekudosrakenteita sijaitsee säären alueella. Hermotusparametrit ja verenkierto ovat samanlaisia ​​kuin yllä olevan alueen lihakset, koska se toimii niiden anatomisena ja fysiologisena jatkona.

Eturyhmä

Tällaisilla lihaksilla on johtava rooli jalan liikkuvuuden varmistamisessa ja sen kääntämisessä eri suuntiin. Eturyhmä on vastuussa anatomisen tukirakenteen sieppaamisesta metatarsaalisen luun ollessa pystytasossa.

Lihakset kiinnittävät nilkan kiinteän taluksen pintaan. Anteriorisen ryhmän pään keskiosa yhdessä reisinivelen lateraalitason kanssa varmistaa jännekuitujen pysymisen anatomisesti oikeassa asennossa.Ihmisen jalkojen lihakset. Valokuva kuvauksella, anatomialla, kaaviolla

Kuvan ihmisen jalan lihakset on esitetty kietoutuneina elastisina kankaina, jotka ovat usein päällekkäisiä. Säären etuosan lihasryhmällä on samanlainen rakenne.

Se sisältää sääriluun lihaksen ja varpaiden pitkät ojentajalihakset. Ne supinoivat ja pronatoivat jalkaa nostaen sen keskireunaa. Eri lihakset ovat vastuussa neljän raajan ja peukalon anatomisen prosessin liikkuvuudesta.

Lateraalinen ryhmä

Pienin kaikista jalan lihaskomplekseista. Sivuryhmää edustaa 2 elastista kuitua - pitkä ja lyhyt peroneaalinen. Ensimmäinen lihas koostuu pääparista, jotka ulottuvat samannimisestä luusta kondyyliin.

Alaosassa se siirtyy sujuvasti sidejännekudokseen ja peittää nilkan sivuosan takatasossa. Jalan vinottain ristissä pitkä lihas sopii anatomiseen syvennykseen.Ihmisen jalkojen lihakset. Valokuva kuvauksella, anatomialla, kaaviolla

Lihas on kiinnitetty molemmilla päillä kiinteiden muodostelmien pohjan ulkonemiin. Yhdessä lyhyen lihaksen kanssa pitkä lihas suorittaa anatomisen rakenteen pronaatiota ja supinaatiota nostamalla sivureunaansa ja laskemalla keskiakselia.

Takaryhmä

Lihaskompleksi koostuu pinnallisista ja syvästä elastisista kuiduista. Ensimmäiset sijaitsevat lähellä ihonalaista rasvakerrosta. Sellaiset takaosan lihakset ovat evoluutionaalisesti kehittyneitä paremmin kuin syvällä sijaitsevat lihakset.

Pintakuidut antavat vasikoille tyypillisen kuperan muodon. Kerroksen lihakset venyttävät nilkkanivelen kapselirakennetta. Säären selkälihakset ulottuvat luurangon reisiluun osan tasosta ja suoliluun vyöhykkeen yläsegmentistä.

Ryhmään kuuluvat triceps ja jalkapohjalihakset. Kolmipäinen rakenne on erillinen lihaskompleksi, jonka muodostavat pinnallinen elastinen gastrocnemius-kudos ja syvä jalkapohja.

2 pyöristettyä päätä lähtee ensimmäisestä ja yksi toisesta. Jokaisella niistä on omat kiinnityspisteensä nivelkapseliin. Alaosassa säären triceps muodostaa akillesjänteen ja kiinnittyy kovan kantapäärakenteen mukulaiseen ulkonemaan.

Pohjalihas on vastuussa kehon vakauttamisesta pystyasennossa ja estää sitä kaatumasta. Sitä käytetään aktiivisimmin kuorman kanssa painotettuna. Pohkeen lihas koukistaa polviniveltä, kun nilkka on kiinteä.

Jalkojen lihakset

Kompleksi koostuu pienimmistä lihaksista. Kuidut ovat poikittain muihin lihaksiin nähden. Tällainen lihaksisto on tiiviisti sotkeutunut hermokudoksiin ja verisuoniin. Tämä lisää herkkyyttä ja tekee tukirakenteen työstä tavoitteellista.

Ihmisen jalan lihaksissa (kompleksia kuvaava kuva osoittaa suuren määrän fasciaa) jalan alueella on niukka ihonalaista rasvaa. Elastisilla kuiduilla on monimutkainen kuvio fysiologisesta vuorovaikutuksesta pienten jalkapöydän luiden kanssa.

Takaryhmä

Lihaskompleksin nivelside muodostaa jalan kaaren. Selkäryhmä sisältää lyhyet ojentajanumerot. Litteä lihas on peräisin etummaisen jalkapöydän luun ylä- ja sivutasosta.Ihmisen jalkojen lihakset. Valokuva kuvauksella, anatomialla, kaaviolla

Sormien lyhyet ojentaja- ja koukistuslihakset muuttuvat 4 jänneprosessiksi liikkuessaan. Ne on ankkuroitu proksimaalisten, mediaanien ja distaalisten sormien tyveen. Lihas on kudottu jalan selän faskikapseliin.

Erillisen toiminnon suorittaa peukalon lyhyt ojentaja, joka on osa tätä kompleksia. Se sijaitsee yksittäisessä anatomisessa kerroksessa, mikä estää märkivän eritteen kulkeutumisen tulehdus-septisen prosessin yhteydessä. Lihaksen toiminnot ja rakenne ovat samanlaiset kuin edellisessä.

Siinä on ohentuneet ja lyhentyneet jänteen kuidut. Lihaskompleksi on kiinnitetty falangeaaliluiden ulkotasolle. Mediaaalinen elastinen kudos on vastuussa peukalon liikkuvuudesta. Lyhennetyn flexorin lisäksi ryhmään kuuluvat adduktori- ja abductor-lihakset.

Lihaskompleksi sijaitsee tukirakenteen plantaaripinnalla. Flexor short sijaitsee sieppaajalihaksen alapuolella. Se ulottuu sphenoidisen luun lateraalisen pitkittäisen tason sulkemisesta plantaaripinnan ja kovan sarveismuodostelman kanssa.Ihmisen jalkojen lihakset. Valokuva kuvauksella, anatomialla, kaaviolla

Sen lisäksi, että se varmistaa isovarpaan liikkuvuuden, se antaa vakautta jalankaarelle. Adductor-lihas sijaitsee sen alla. Se ulottuu suoraan jalkapöydän luun pinnan yli. Lihas sisältää 2 päätä - poikittaista ja vinoa.

Lateraalinen ryhmä

Kompleksin hermotusta varten jalan plantaarisessa osassa on nippuja sensorisia kuituja. Vyöhykkeen verensyöttö tapahtuu samannimisen valtimon kautta. Sivuttaislihasryhmä on vasten calcaneal tuberkuloosin etuosaa.

Kompleksi koostuu vain kahdesta lihaksesta - sieppaajan viidessormesta ja pikkusormen lyhennetystä koukistajasta. Ensimmäinen vastaa keskisorman liikkuvuudesta kahdessa suunnassa - sivuttain ja pituusakselia pitkin. Toisella lihaksella on samanlainen tehtävä pikkusormelle.

Keskiryhmä

Kompleksin edustajat supinoivat anatomisen tukirakenteen, houkuttelevat siihen falangien distaali- ja sivureunat.

Koostumus sisältää seuraavat lihakset:

 • flexor lyhyt, joka vastaa sormien eteenpäin / taaksepäin liikkeestä;
 • neliömäinen plantaarinen, joka määrittää pitkänomaisen fleksorin pituussuunnan jänteillä, jotka on viety vinosti kohdesormiin;
 • vermiform, taivuttamalla keskimmäisiä falangeja ja suoristamalla kynnet;
 • plantaarinen interosseous, joka vastaa sormien liikkuvuudesta sagitaalisessa tasossa;
 • dorsaal-interosseous, sieppaavat falangit mediaalisessa ja lateraalisessa suunnassa.

Viimeinen lihas on erillinen kompleksi, joka muodostuu 4 elastisesta kuidusta. Valokuva henkilön jalan keskiryhmästä yksityiskohtaisella kuvauksella osoittaa selkälihaksen rakenteen. Jokainen kompleksin osa suorittaa yksilöllisen toiminnon varmistaakseen varpaiden liikkuvuuden kaikkiin suuntiin.

Videoita jalkojen lihaksista

Jalkojen lihakset. Anatomia:

 • Jaa
Kuinka hoitaa VSD (vegetatiivinen vaskulaarinen dystonia), päästä eroon siitä lopullisesti
Miscellanea

Kuinka hoitaa VSD (vegetatiivinen vaskulaarinen dystonia), päästä eroon siitä lopullisesti

SisältöLääkkeet ja lääkkeetRauhoittavat lääkkeetRauhoittavia aineitaUnilääkkeet ja nootrooppiset lääkkeetVegeto -korjaimetVitamiinitPsykoosilääkkee...

Malli psykologiassa. Mikä on konflikti-, käyttäytymis-, perhe- ja tunnustamisteoriat
Miscellanea

Malli psykologiassa. Mikä on konflikti-, käyttäytymis-, perhe- ja tunnustamisteoriat

SisältöMikä se on, määritelmäLuokitteluOminaisuudet ja ominaisuudetToiminnot ja rooliPsykologiset teoriat ja koulutWalter Michelin teoriaKuvioiden ...

Kuinka poistaa turvonneet silmät nopeasti kyyneleiden, alkoholin, pureman, unen jälkeen
Miscellanea

Kuinka poistaa turvonneet silmät nopeasti kyyneleiden, alkoholin, pureman, unen jälkeen

SisältöSyyt turvotukseen silmien alla, silmäluomien turvotusKansan reseptejä ja tapoja poistaa silmien turvotusTee pakkaaKontrastipesuKylmä kurkkuM...