Što je konfabulacija - moderna neurološka i psihološka procjena
Umanjenje Memorije

Što je konfabulacija - moderna neurološka i psihološka procjena

konfabulacija „, ali u mom sjećanju to je skrivena snaga koja se vraća slike. ..» ne znamo sa sigurnošću što je djetinjstvo baruna von Muncha...