Ciljevi i značajke primjene vibracijske terapije u neurologiji
Fizioterapija

Ciljevi i značajke primjene vibracijske terapije u neurologiji

Iako je ritam života sa svakim godine postaje sve više i intenzivnije tjelesne aktivnosti je smanjen, a time i veći broj neuroloških bolesti. ...