Neuropsihološka dijagnoza i korekcija u neurološkoj praksi
Preporuke

Neuropsihološka dijagnoza i korekcija u neurološkoj praksi

Danas se psiholog smatra jednim od najvažnijih i najpotrebnijih stručnjaka u poduzećima i institucijama. Njegova kvalificirana pomoć može biti p...