השפעת הסביבה על התפתחות הילד
התפתחות הילד

השפעת הסביבה על התפתחות הילד

הסביבה היא סביבת מאקרו שתופסת מקום חשוב בגידול הילד ובפיתוחו.התנאים התרבותיים, החברתיים, הכלכליים של החיים משפיעים על התינוק לא פחות מאשר לתק...

עיוות ספונדילוזיס של עמוד השדרה הצווארי הוא העצה הטיפולית הטובה ביותר!
טיפול אחורי

עיוות ספונדילוזיס של עמוד השדרה הצווארי הוא העצה הטיפולית הטובה ביותר!

קשחת - תהליך ניוונית ניוונית הלא דלקתית המאופיינת עיוות העצם חמורה של דיסקים חולייתי.ככל שהמחלה מתקדמת, על החוליות מתחילים להיווצר גידולים( osteop...